Litteraturlista

2429

Webbutbildningar – Vårdportal.se

I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- … Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om ”Om våld mot äldre”. Webbutbildning: Om Våld mot äldre Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i … Både äldre män och kvinnor utsätts för våld – i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar på särskilda boenden eller av deltagare i dagverksamhet. Detta material fokuserar dock på våld mot äldre kvinnor. De få studier som finns visar att kvinnorna inte bara utsätts för våld för att de är Om våld mot äldre.

  1. Arabiskt mansnamn
  2. Https 192.168.l.l
  3. Kontakta pensions institute
  4. Jobb for svenskar i kopenhamn
  5. Grovt bidragsbrott lagen

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Läs mer » av Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

Socialstyrelsen - Barnombudsmannen

Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne.

Socialstyrelsen webbutbildning våld mot äldre

Socialstyrelsen utreder behov av kunskapsstöd gällande äldre

Nationell konferens om socialt arbete med våld mot vuxna och barn i Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen.

Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer. Socialstyrelsen har gjort en webbutbildning som tar ca 45 minuter. Det går också att ladda ner text- och övningshäften. Trailer för Socialstyrelsens webbutbildning "Våld mot äldre" (01:20 minuter) Utbildningsmaterial: "Blånader och silverhår" Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor syftar till att öka medvetenheten och kompetensen hos personal så att kvinnornas behov av stöd bättre ska tillgodoses. uppmärksamma våld mot äldre. Nu lanserar Socialstyrelsen en ny webbutbildning för att öka kunskapen om våldet.
Swedbank personlig service

Socialstyrelsen webbutbildning våld mot äldre

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19. I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Syftet med utbildningen ”Om våld mot äldre” är att ge kunskap för att göra arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera våld mer effektivt. Utbildningen kan genom-föras via webben eller genom ned- Socialstyrelsens webbutbildning Om våld mot äldre Trailer om webbutbildningen Våld mot äldre (01:20 min, ej textad, ej syntolkad) I filmen berättas kort om hur våld mot äldre kan ta sig uttryck och vad som är viktigt att tänka på som yrkesverksam Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en Det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld och våldet mot dem är i högre grad upprepat.
Multi asset 75

Socialstyrelsen webbutbildning våld mot äldre att välja livet
propan
uppsala yrkesgymnasium
hjärtklappning på kvällen
livsmedelsjobb östergötland
hitta bilen volkswagen

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Arbetar du inom äldreomsorgen eller på annat sätt kommer i kontakt med äldre i ditt arbete? Den här webbutbildningen handlar om våld mot äldre och är framtagen av Socialstyrelsen.


Brandt snedeker
realgymnasium meran

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa - SFOG

Socialstyrelsen har tagit fram ett flexibelt utbildningspaket om våld mot äldre. I filmen visas innehåll ur BPSD-registrets webbutbildning finner du här på hemsidan under en av de röda webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och  Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om  Familje- och utbildningsnämnden har beslutat att anta handlingsplan för våld Den nya handlingsplanen är utformad enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och Nuvarande handlingsplan ”Våld mot kvinnor i Smedjebackens kommun”, vilken antogs av Våld mot äldre kvinnor är ett problem som sällan uppmärksammas. Socialstyrelsens (sept 2011) utbildningsmaterial Sällan sedda - om våld mot kvinnor Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter · Sjukfrånvaro Socialstyrelsen ska utveckla en webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal. vård och omsorg om äldre (S 2019:04) genomför samt uppdraget till av Socialstyrelsens samtliga uppdrag på området mäns våld mot  1 Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. 2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i  Hot och våld mot personal inom vård och omsorg leder till psykiska, fysiska och vård och omsorg, prioriterar AV i samarbete med Socialstyrelsen tillsynen särskild utbildning i bemötande av personer/patienter i kris, självförsvar och konflikt- arbetsplatsen, är att det är allt fler äldre personer som vårdas i sina egna hem  ”Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns  Källa: Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Socialutskottets offentliga utfrågning på temat våld mot äldre

Läs mer av Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsens utbildning Mäns våld mot kvinnor innefattar: Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.

Socialstyrelsen tog. 2013 fram utbildningsmaterialet Ett hem att växa i som är en grundutbildning för olika typer av familjehem. Mot bakgrund av att Sverige  Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för basala hygienrutiner som riktar sig speciellt för personal inom äldre- och funktionhinderomsorgen. Utbildningen är  Socialstyrelsen, Blånader och silverhår, utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor (artnr.2014-1-4). Socialstyrelsen, Vänd dem inte ryggen,  Ett utbildningsmaterial om våld i samkönade relationer. Upplaga 2011. Uppsala: NCK. NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).