Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och - Via TT

4996

Mått på jämställdhet - Lund University Publications

Utifrån detta mål formades sex delmål som behandlade bland annat ekonomisk jämställdhet och jämställd utbildning. Regeringen som kalla r sig ”feministisk” har antagit sex jämställdhetsmål. Ett av målen (nummer två) lyder ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och driva företag som kan växa och generera inkomst”. Enligt regeringens jämställdhetsmål måste mäns våld mot kvinnor upphöra och i ett betänkande från 2018 menade regeringen att insatserna som riktas mot våldsutövande män är eftersatt. I denna uppsatsen intervjuas behandlare som arbetar på kriscentrum eller avdelningar knutna till socialtjänsten där en frivillig och anonym behandling av våldsutövande män sker. regeringens jämställdhetsmål, jämställdhetsmyndigheten samt läroplanen.

  1. Fredrika hörlin
  2. Tullspecialist lediga jobb
  3. Vad ar en statlig myndighet
  4. Påsk gul färg
  5. Väla foto labb
  6. Mantalsskrivning inneboende
  7. Personcentrerad vård uppsats
  8. Ring arbetsförmedlingen malmö

2014:55). Landshövding Cecilia Schelin Seidegård utsågs samma dag till särskild utredare. Utredningen fick i uppdrag att följa upp och analysera hur jäm- Regeringen avskaffar jämställdhetsmål - i smyg OJÄMSTÄLLT. Tidningen Feministiskt Perspektiv har i en granskning upptäckt att Alliansen har slopat kraven på jämställt uttag av föräldrapenningen. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar.

Tema: Jämställdhet - Regeringen

Jämställdhet När #akademiuppropet tog högskolan med storm 2017 talades det om en revolution. Tre år senare har mycket av energin försvunnit.

Regeringens jämställdhetsmål

Jämställdhetsrådet – Ett jämställt Västmanland

Det innebär att de fyra  och sammansättning i styrelser visar att andelen kvinnor fortfarande ligger under regeringens jämställdhetsmål och att det skett en svag ökning av arvoden." drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen.

4 1 Kartläggning Att kartlägga jämställdhet är att synliggöra vad kön har för betydelse i er verksamhet, i synnerhet hur det påverkar flickors och pojkars ”lika makt möjligheter att påverka samhället och sina egna liv”, som det står i regeringens jämställdhetsmål. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolagsstyrelser ligger fortfarande under regeringens jämställdhetsmål, visar PwC:s rapport. 2020-06-11 Internprissättning covid-19 Andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolagsstyrelser ligger fortfarande under regeringens jämställdhetsmål, visar PwC:s rapport. 2019-09-11 Download PDF - I en aktuell rapport utvärderar Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i vilken mån högskolorna levt upp till de så kallade jämställdhetsmål som tidigare satts upp för perioden 2017–2019 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Jämställdhet När #akademiuppropet tog högskolan med storm 2017 talades det om en revolution.
Fredrika hörlin

Regeringens jämställdhetsmål

Regeringens jämställdhetsmål och genomförda satsningar. regeringen.se. Regeringen pressade Karolinska institutet att bryta mot grundlagens till de så kallade jämställdhetsmål som tidigare satts upp för perioden  Enligt Byggföretagen jobbar man hårt för att nå regeringens jämställdhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen – det vill säga att 25 procent  av L Brink · 2019 — deras individuella utveckling (Regeringen mål för jämställdhet 2014). Regeringens jämställdhetsmål påverkar den svenska skolans verksamheter och iden om  bakgrunden kanske man kan förstå regeringens jämställdhetsmål för tillräckligt många kvinnliga professorer för att nå upp till regeringens  Regeringens jämställdhetsmål och feministiska attityd har inte lett till påtagliga förändringar för kortutbildade och lågavlönade kvinnor.

2019-09-11 Download PDF - I en aktuell rapport utvärderar Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i vilken mån högskolorna levt upp till de så kallade jämställdhetsmål som tidigare satts upp för perioden 2017–2019 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.
Försäkringskassan ringde mig

Regeringens jämställdhetsmål familjerätt skövde
p diddy net worth
sprakande engelska
secure application
aitik sprangning

Partipolitik-arkiv - Bostadspolitik - Debatt och fördjupning

Regeringen avskaffar jämställdhetsmål | Publikt De stora och medelstora bolagen kan nå jämställdhetsmål under 2020. Andelen kvinnor i styrelserna ligger fortfarande under regeringens jämställdhetsmål på 40 procent. De stora bolagen ligger bäst till med 39 procent kvinnor i styrelserummen, men ingen ökning har skett från förra året.


Tax payment calculator
regler positionsljus lastbil

Jämställd tillväxt i Upplands Väsby kommun - underlag för

På så sätt kan man exempelvis analysera regeringens jämställdhetsmål för att se om de har resulterat i några budgetmässiga förslag. Sveriges Kvinnolobby har  Senast RF-stämman beslutade om nya jämställdhetsmål var 2011. Målen fortfarande jämställdhetsintegrering den strategi som regeringen  Byggföretagen jobbar för att nå regeringens jämställdhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen om att 25% av nyanställningarna 2030 ska  Med stöd av regeringen gör SKR en särskild satsning under tre år för att stärka arbetet för kvinnofrid och jämställdhet i kommuner och regioner. Satsningen har  Sverige har ett övergripande nationellt jämställdhetsmål som riksdagen har bestämt. www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet.

"Vilka är det som sitter i styrelserna i... - StyrelseAkademien

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv: Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet Delmål 3: Jämställd utbildning Se hela listan på regeringen.se Mål för regeringens jämställdhetspolitik. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål. De sex delmålen och regeringens insatser Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet antogs med bred politisk enighet 2006. Snart tre år har gått sedan regeringen satte målet om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

Utifrån rapportens resultat menar författarna bland annat att regeringens jämställdhetsmål behöver utvecklas och att målen behöver följas upp på ett bättre sätt än vad som görs i dag. Bengt Göran Emtinger är fil.kand.